Trainingen & Begeleiding

Het is essentieel in de glastuinbouw dat de mensen weten wat ze doen en waarom. Glastuinbouw is een mens intensieve branche. Daarnaast zijn de mensen in de kas uw ogen. Zij zien, doordat men constant tussen de planten is, hoe de planten zich ontwikkelen, waar we problemen kunnen verwachten etc. etc. Om dat goed te kunnen, dienen mensen te weten op welke manier de plant zich ontwikkelt, welke ziekten en plagen men tegen kan komen, op welke manier men de plant dient te behandelen etc. Daarvoor heeft Bilancia een aantal trainingen ontwikkeld, zodat het middenmanagement de mensen helder kan uitleggen op welke manier en waarom men bepaalde handelingen dient uit te voeren.

geschiedenis
Training knippen Tomaat